Kolonie pod okiem wykwalifikowanej kadry

Kolonie i obozy pod okiem wykwalifikowanego opiekuna
Kierownicy wypoczynku, wychowawcy, instruktorzy, personel medyczny – nad bezpieczeństwem dzieci podczas letniego wypoczynku czuwa cały sztab profesjonalistów.
Rodzicom, którzy wysyłają swoje dzieci na kolonie i obozy, najbardziej zależy na tym, aby ich pociechy znalazły się pod najlepszą opieką. Nic dziwnego, w końcu to ich największe skarby. Renomowane biura podróży doskonale zdają sobie sprawę, że same atrakcje i bogate programy pobytowe nie wystarczą, aby mówić o udanym wypoczynku. Dlatego zatrudniają sztab profesjonalistów, którzy dbają o bezpieczeństwo i dobre humory uczestników.
Kadra, w razie potrzeby, służy wsparciem, pomaga dzieciom zarówno w codziennych czynnościach, jak i w zaadaptowaniu się w grupie rówieśników. Pilnuje, czy podopieczni przyjmują niezbędne leki, właściwie się odżywiają, spokojnie zasypiają. Jest do dyspozycji 24 godziny na dobę.

Kolonie i obozy a kwalifikacje kadry
Nie są to przypadkowi ludzie. Firmy nie zatrudniają ich według własnego uznania. Wszyscy, którzy starają się o stanowiska związane z opieką nad małoletnimi, muszą mieć odpowiednie dokumenty świadczące o ich przygotowaniu i kwalifikacjach. Wymagania, jakie muszą spełnić, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Uzyskanie uprawnień wymaga przejścia specjalnych kursów, zawierających m.in. elementy psychologii. Poza tym wielu wychowawców na co dzień pracuje w szkołach lub studiuje kierunki pedagogiczne. To także przewodnicy, trenerzy sportowi, instruktorzy harcerscy.
Jak przedstawia się struktura organizacyjna kadry? Kolonie i obozy są zarządzane przez kierownika. To najważniejsza osoba w hierarchii, która równocześnie ponosi największą odpowiedzialność. Tę funkcję może pełnić nauczyciel, czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza lub osoba mająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej. Zadaniem kierownika jest kierowanie placówką wypoczynku, opracowywanie planu pracy i rozkładu dnia oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom, a także sprawdzanie, jak się z nich wywiązują. Kierownik dba też o zdrowie dzieci i warunki bezpieczeństwa, pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad racjonalnego żywienia.

Opiekunowie dostępni 24 godziny na dobę
Kolonie i obozy nie mogą się odbyć bez wychowawców. Muszą mieć ukończone 18 lat i wykształcenie co najmniej średnie. To oni najwięcej czasu spędzają z dziećmi i starają się zapewnić jak najbardziej przyjazną i komfortową atmosferę. Każdy wychowawca opiekuje się kilkunastoosobową grupą, w której są najczęściej uczestnicy w zbliżonym wieku. Dlatego nie należy się obawiać, że siedmiolatek znajdzie się w jednym gronie z piętnastolatkiem, z którym niewiele ma wspólnego. Wychowawcy prowadzą zajęcia, organizują czas wolny, dbają o wygląd i higienę podopiecznych, w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami, współpracują z personelem medycznym.
Nieco innymi zasadami rządzą się kolonie i obozy zagraniczne. Przede wszystkim kierownik musi znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju, w którym odbywa się wypoczynek (jest to wskazane również w przypadku pozostałych pracowników). Czuwa też nad rezerwacjami w hotelu, dba o prawidłowy przebieg planowanych wycieczek, kontaktuje się z pilotami i przewodnikami. Musi też wiedzieć, gdzie szukać pomocy w razie ewentualnych problemów medycznych uczestników.

Wybierając kolonie i obozy, warto zwracać uwagę na kwalifikacje osób, którym powierzamy dziecko. Od ich wiedzy i umiejętności zależy to, jak będzie się bawiła nasza pociecha na wyjeździe wakacyjnym.

 

poprzedni | następny

Certyfikaty: